ÁPRILIS 24 – MÁJUS 3
Szent György Napok 2015
ÁPRILIS 24 – MÁJUS 3.
2015-05-03:
Pro Urbe díjátadás - Főhajtás Gaál Sándor emléke előtt


A Szent György Napok zárónapján, vasárnap ünnepélyes keretek között adták át az idei Pro Urbe díjat a Bod Péter Megyei Könyvtár dísztermében. Sztakics Éva alpolgármester emlékeztetett, hogy Sepsiszentgyörgy önkormányzata 1997-ben hozta létre a Pro Urbe-díjat, és a kitüntetéssel azoknak a személyiségeknek a munkáját köszöni meg, akik a várost és annak lakóit mindenkor a legjobb tudásuk szerint szolgálták önzetlenül, „pénz és taps” nélkül.

Idén Gaál Sándor fizika-kémia szakos tanár, a Romániai Magyar Cserkészszövetség nemrég elhunyt alapító tagja kapta post mortem a Pro Urbe-díjat, a szakmai elkötelezettségéért, a cserkészmozgalomban és az ifjúság nevelésében kifejtett tevékenységéért.

A laudációban Székely István, Romániai Magyar Cserkészszövetség megyei elnöke  így emlékezett  Gaál Sándorra:

„Bár nem érhette meg a 70. életévét, Gaál Sándor tanár és cserkész parancsnok, aki 1949. április 24-én született, Havadtőn, 1974-ben Marosvásárhelyen végzett a Tanárképző Főiskola fizika-kémia szakán. Élete legnagyobb részét a közösségért végzett munka töltötte ki, amelyet nagy szeretettel, Isten, Haza és embertárs iránti tisztelettel végzett, így téve eleget a II. Cserkésztörvénynek. Szívében mindvégig ott élt az a Krisztusi parancs: „…tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok és lelketek nyugalmat talál.” (Máté, 11,29). Minden szolgálatában ezt az alázatosságot és szelídséget érvényesítette és követte, úgy vezetőtársaival szemben, mint azokkal a cserkésznövendékkel szemben, akik az irányítása alatt nőttek fel. Bár sokszor lelke zaklatott volt a sok tennivaló miatt, aggodalmának többször is hangot adott, de mégis Isten kegyelmében bízva nyugodott meg a lelke, és árasztotta a nyugalmat szolgatársai között.

Ismételten kiemelem, hogy a munkát nem a babérokért, hanem ingyen, „taps és pénz” nélkül végezte, legtöbb esetben a háttérben maradva. Tanári pályáját Komandón, rögtön a főiskola végeztével, iskolaépítéssel és számos kör beindításával kezdte. Ezzel párhuzamban a Babes – Bolyai Tudományegyetem ipari kémia szakán folytatja tanulmányait. Később részt vett a Pro Natura mozgalom megalapításánál. Vezetésével,1986-tól megkezdődnek az építkezési munkálatok a Tanulók Klubjánál, ahol kétemeletes központi épületet, valamint Sepsibesenyőn és Komandón gyermektábort építenek. 1990-ben segitségével újraindul és bejegyzik a cserkészmozgalmat a Romániai Magyar Cserkészszövetség név alatt, amelynek tizenhét évig volt elnöke, majd 2011-től tiszteletbeli elnökévé válik. Még ebben az évben átvehette a Magyar Kormány részéről az „Árpád fejedelem” díjat. Az R.M.Cs.Sz. újraindítása alkalmával megalapítja, és halála napjáig vezeti a 14. számú dr. Kovács Sándor cserkészcsapatot is. Az ő nevéhez fűződik a Vadas Cserkészpark és az Erdei Iskola kiépítése.
Egy évvel a szövetség éléről való távozásakor létrehozza az Aranyliliom Cserkészotthont és Ifjúsági Mozgalomi Múzeumot, amelyet ugyancsak életének utolsó pillanatáig, odaadóan működtet a Sepsiszentgyörgy, Kórház utca 11. szám alatt bejegyezve és berendezve”.
 
Az elismerő oklevélet és az emlékplakettet Gaál Sándor özvegye vette át.

„Elismerő oklevél néhai Gaál Sándor részére, aki megtartva a cserkészek második parancsolatát, híven teljesítette kötelességét  amellyel  Istennek, hazájának és embertársainak tartozott. A Romániai  Magyar Cserkészmozgalomban kifejtett kitartó és odaadó munkájáért posztumusz  Pro Urbe díjat adományozunk, mint olyan polgárnak , aki városunkat és annak lakóit mindenkor önzetlenül szolgálta”, olvasta fel  Antal Árpád András polgármester.

Az ünnepélyen fellépett a Plugor Sándor Művészeti Líceum Canticum együttese.  Jelen voltak a helyi magyar tanácsosok, a testvérvárosi küldöttségek tagjai, a korábbi években díjazott sepsiszentgyörgyi személyiségek is.

<< előző cikkvissza a főoldalra következő cikk >>
Oldal megjelenítése: 1345
Szent György Napok 2015
© - Szent György Napok 2015 - Szerzői jogvédelem